Rok akademicki 2015/2016 - studia i kurs psychoterapii w Krakowie

ROK I (Podstawy psychoterapii); 2015/2016

Całościowy kurs psychoterapii - Harmonogram 2015/16 - rok I - Podstawy psychoterapii

 

 



 

ROK II (Podstawy psychoterapii); 2015/2016

 

Całościowy kurs psychoterapii - Harmonogram 2015/16 - rok II - Podstawy psychoterapii




ROK III (Szczegółowe problemy psychoterapii - rok I); 2015/2016

Całościowy kurs psychoterapii - Harmonogram 2015/16 - rok III - Szczegółowe problemy psychoterapii



ROK IV (Szczegółowe problemy psychoterapii - rok II); 2015/2016

Całościowy kurs psychoterapii - Harmonogram 2015/16 - rok IV - Szczegółowe problemy psychoterapii



Organizatorzy szkolenia zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do harmonogramu.