click tracking
KURS PSYCHOTERAPII | Przygotowanie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP

Informacje podstawowe

Katedra Psychoterapii UJ CM

Katedra Psychoterapii UJ CM
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

zapraszają do podjęcia
całościowego kształcenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania

Certyfikatu Psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Rekrutacja 2017/18
Zapraszamy do podjęcia szkolenia.

 

Harmonogram zajęć
rok akademicki 2016/17

      

Studia i kurs całościowy przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego