click tracking
KURS PSYCHOTERAPII | Przygotowanie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP

Informacje podstawowe

Katedra Psychoterapii UJ CM

Katedra Psychoterapii UJ CM
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

zapraszają do podjęcia
całościowego kształcenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania

Certyfikatu Psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Harmonogram zajęć
rok akademicki 2015/16

 

      

Studia i kurs całościowy przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Rekrutacja 2016/2017 - zapraszamy serdecznie do podjęcia szkolenia!

Zapisy do udziału w zgrupowaniu dydaktyczno-treningowym
w roku ademickim 2015/16