click tracking
KURS PSYCHOTERAPII

Informacje podstawowe

Katedra Psychoterapii UJ CM

Katedra Psychoterapii UJ CM
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

zapraszają do podjęcia
całościowego kształcenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania

Certyfikatu Psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Rekrutacja 2018/19
została otwarta

Zapraszamy do podjęcia szkolenia w Krakowie i Lublinie.

      

Studia i kurs całościowy przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego