click tracking
KURS PSYCHOTERAPII

Informacje podstawowe

Katedra Psychoterapii UJ CM

Katedra Psychoterapii UJ CM
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

zapraszają do podjęcia
całościowego kształcenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania

Certyfikatu Psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Rekrutacja 2020/21 - kurs
ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


Harmonogram 2020/21

Kraków - kurs

Lublin


      

Studia i kurs całościowy przygotowujący
do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego