click tracking
Zgrupowania dydaktyczno-treningowe | KURS PSYCHOTERAPII

Zgrupowania dydaktyczno-treningowe

Szanowni Państwo,

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).
Uczestnictwo w zgrupowaniu umożliwia zaliczenie 60 godzin doświadczenia własnego, wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM.

 

W roku akademickim 2018/19 zgrupowania dydaktyczno-treningowe odbędą się w terminach:

03 – 09.02.2019
23 – 29.06.2019

 

Prosimy przesyłać zgłoszenia udziału do 15.10.2018 ze wskazaniem terminu wraz z dowodem wpłaty zadatku w wysokości 400zł.

 

O terminie udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, dla których zabraknie miejsca we wskazanym terminie, będą uczestniczyć w drugim terminie zależnie od dostępności miejsc. Zadatek przeznaczony jest na pokrycie ogólnych kosztów organizacyjnych (wynajem sal, itp.) i jest bezzwrotny.

 

Terminy wniesienia pełnych opłat dla kolejnych zgrupowań:

 

dla zgrupowania w pierwszym terminie:
2306zł płatne do 30.11.2018
 

dla zgrupowania w drugim terminie:
2306zł płatne do 30.04.2019

 

Cena każdego zgrupowania wynosi 2200zł+506zł (23% VAT), czyli brutto 2706 zł (dwa tysiące siedemset sześć złotych).
    

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:     

PKO BP I Oddział w Krakowie 
20 1020 2892 0000 5102 0153 0997

 

Miejsce zgrupowania - hotel "Limanova" w Limanowej, ul. Sikorskiego 28, http://www.limanovahotel.pl/.

 

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą 170 zł za dzień pobytu, płatne na miejscu (cena 1020zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego).

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest również zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia i stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

 

Liczba miejsc na każde zgrupowanie jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów.

 

Osobą kontaktową jest dr Krzysztof Tokarz. Prosimy zgłaszać się mailowo na adres:
zgrupowanie@kurs-psychoterapii.pl

 

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Psychomed