click tracking
Zgrupowania dydaktyczno-treningowe | KURS PSYCHOTERAPII

Zgrupowania dydaktyczno-treningowe

Szanowni Państwo,

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w szkoleniu w psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).
 

Uczestnictwo w zgrupowaniu umożliwia zaliczenie 60 godzin doświadczenia własnego, wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM.
 

W roku akademickim 2019/2020 zgrupowania dydaktyczno-treningowe odbędą się m. in. w terminach:

29.09 – 5.10.2019
16 – 22.02.2020

 

Prosimy przesyłać zgłoszenia udziału do 15.04.2019r. ze wskazaniem terminu wraz z datą wpłaty zadatku w wysokości 400zł.

 

O terminie udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, dla których zabraknie miejsca we wskazanym terminie, będą uczestniczyć w drugim terminie zależnie od dostępności miejsc. Zadatek przeznaczony jest na pokrycie ogólnych kosztów organizacyjnych (wynajem sal, administracja itp.) i jest bezzwrotny.

Terminy wniesienia pełnych opłat dla kolejnych zgrupowań:
 

dla zgrupowania w pierwszym terminie:
2429zł płatne do 31.07.2019

 

dla zgrupowania w drugim terminie:
2429zł płatne do 30.11.2019

 

Cena każdego zgrupowania wynosi 2300zł+529zł (23% VAT), czyli brutto 2829 zł (dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych).
    

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:     

 

PKO BP I Oddział w Krakowie 
20 1020 2892 0000 5102 0153 0997

 

Miejsce zgrupowania - hotel "Limanova" w Limanowej, ul. Sikorskiego 28, http://www.limanovahotel.pl/.

 

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą 170 zł za dzień pobytu, (cena 1020zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę 1020zł należy wpłacić na konto hotelu w terminie 14 dni przed przyjazdem. Nr konta: 16 8804 0000 0030 0020 6444 0002

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest również zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia i stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

 

Liczba miejsc na każde zgrupowanie jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów.

 

Zgłoszenia dokonuje się telefonicznie w środy w godzinach od 17:00 do 19:15 (12 6331203).

 

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Psychomed