click tracking
2020/21 - Kraków - kurs | KURS PSYCHOTERAPII

2020/21 - Kraków - kurs


 

Informujemy, że wszystkie zajęcia szkoleniowe organizowane są zgodnie z epidemiologicznymi
wymogami szczegółowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ogólnymi zasadami GIS.

Uczestnicy zajęć otrzymali w tej sprawie listy z wytycznymi i informacjami.

 

W związku ze zmianą ograniczeń obowiązujących w strefach żółtej i czerwonej zajęcia teoretyczne
od dnia 17.10.2020 będą prowadzone w formule zdalnej (on-line).

  

W związku ze zmianą ograniczeń obowiązkujących w strefach żółtej i czerwonej zajęcia teoretyczne
od dnia 17.10.2020 będą prowadzone w formule zdalnej (on-line).

 


 

W związku ze zmianą ograniczeń obowiązkujących w strefach żółtej i czerwonej zajęcia teoretyczne
od dnia 17.10.2020 będą prowadzone w formule zdalnej (on-line).

 


 

W związku ze zmianą ograniczeń obowiązkujących w strefach żółtej i czerwonej zajęcia teoretyczne
od dnia 17.10.2020 będą prowadzone w formule zdalnej (on-line).