click tracking
Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii edycja 2018 | KURS PSYCHOTERAPII

Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii edycja 2018

Rekrutacja 2018

informacje szczegółowe na temat trybu zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu:

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii. Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia zapraszamy do nadsyłania zestawu wymaganych dokumentów do dnia 17.09.2018 (kurs).

 

Rozpatrywane będą jedynie kompletne zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu zawierające:

 1. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na kurs.
 2. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną ankietę osobową wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.
 3. Potwierdzenie wpłaty należności za udział w postępowaniu rekrutacyjnym - 50 PLN płatne przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”
  (PKO BP I Oddział w Krakowie; 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997).
 4. Kopię dyplomu lekarza/magistra.
 5. Życiorys zawodowy.
 6. Ew. zaświadczenia o innych szkoleniach i wybrane przez kandydatkę/a dokumenty (np. zaświadczenia: o rozpoczęciu terapii własnej, o superwizowaniu własnej pracy klinicznej, o zatrudnieniu, o rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego).
 7. Ew. zaświaczenie potwierdzające członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

 

Kompletne zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną. Ponadto zeskanowane podanie o przyjęcie na kurs, ankietę osobową oraz potwierdzenie dokonania opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zgloszenie_krakow_2018@kurs-psychoterapii.pl

 

 

Adresy do przesyłania zgłoszeń

Katedra Psychoterapii UJ CM
ul. Lenartowicza 14 (piętro II)
31-138 Kraków

z dopiskiem: Kurs psychoterapii Kraków 2018 - zgłoszenie

zgloszenie_krakow_2018@kurs-psychoterapii.pl

 

 

Ostateczny termin nadesłania zgłoszenia (na kurs):

17.09.2018

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 


Rekrutacja 2018
informacje szczegółowe na temat rozmów kwalifikacyjnych

 

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w drugiej połowie września 2018 roku. O szczegółowym terminie spotkania powiadomimy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na rozmowę należy zgłosić się punktualnie z dokumentem tożsamości. W czasie rozmowy zostaną omówione kwestie dotyczące dotychczasowego doświadczenia zawodowego i planów szkoleniowych. Jest to zarazem okazja dla Kandydatów do ew. uzyskania informacji o szkoleniu, a także zapoznania się z umowami. Umowami objęte są zasady szkolenia organizowane w częściach zjazdów weekendowych (teoria, ćwiczenia, zgrupowanie). Zawarcie umowy zobowiązuje uczestnika do systematycznego udziału w zajęciach i terminowego opłacania kosztów udziału (czesnego, zadatków, opłat).

 

W czasie rozmów kwalifikacyjnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej),
 • przygotowanie teoretyczne,
 • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej),
 • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania,
 • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
 • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Rekrutacja 2018

Opłata za udział w części teoretycznej i ćwiczeniowej kursu w Krakowie w roku akademickim 2018/19 wynosi 4000 PLN brutto za jeden rok akademicki szkolenia.

Informacje szczegółowe na temat szkolenia.