click tracking
Dane kontaktowe | KURS PSYCHOTERAPII

Dane kontaktowe

Katedra Psychoterapii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum

email:
katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl

Adres
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków

Telefon: 12 633 12 03
 

Medyczne Centrum
Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego

email:
studiamckp@uj.edu.pl

Adres
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków

Telefon: 12 433 27 66,
12 433 27 67

Katedra Psychoterapii UJ CM Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

Informacjie na temat szkolenia usyskać można wysyłając zapytanie na adresy:
kontakt@kurs-psychoterapii.pl (informacje ogólne)
rekrutacja@kurs-psychoterapii.pl (postępowanie kwalifikacyjne)
zgrupowanie@kurs-psychoterapii.pl (zgrupowania dydaktyczno - treningowe)